Avukatlık Büromuza Hoş Geldiniz.

Ekinci Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin hukuki problemlerinin çözümü için varız.

HOŞGELDİNİZ

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Hakkımızda

Bursa’da Av. Dağhan EKİNCİ tarafından kurulan EKİNCİ HUKUK, müvekkillerine en doğru ve en hızlı çözüm yolları ile İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Miras Hukuku, Medeni Hukuk, Sigorta Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere bir çok hukuki konuda hizmet vermektedir.
EKİNCİ HUKUK, benimsediği hukuk prensipleri, hukukun salt kurallardan oluşmadığını ve yorumlarla değer kazanıp taçlandırılacağını düşünen bakış açışına haizdir. Avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, hukukun birçok dalında doğru strateji ve hızlı aksiyon hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyetini en üst seviyede tutarak çalışmaktadır.

Genel Hizmetlerimiz

Size yardımcı olabileceğimiz konuların bazıları.

Diğer Hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

İCRA İFLAS HUKUKU

Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, Mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi ile ilgili her türlü işlemi yürütmekteyiz.
Günümüzde insanlar iş, kişisel ihtiyaç gibi çeşitli sebeplerle başka kişi ve kurumlarla borç ilişkisi içerisine girmektedir. Ancak bazı durumlarda borçlular borçlarını ödeyememekte veya ödememektedir. Bu nedenle alacağını elde edemeyen alacaklılar çeşitli mağduriyetler yaşamakta ve alacağını bir şekilde tahsil etmek için çeşitli arayışlara girmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

ŞİRKETLER HUKUKU

Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket toplulukları, sorumluluk hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye artırımı ve azaltımı, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere şirket faaliyetleri, kurumsal işlemleri ile özel düzenlemelerden ve yasalardan kaynaklı her konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da hukuki destek sağlamaktadır. Aynı zamanda, müvekkillerin taraf oldukları ve yargıya intikal eden her türlü ihtilaflarda, müvekkillerimiz özellikle şirketler hukuku, kambiyo hukuku, ticari işletme hukuku, haksız rekabet, deniz ve taşıma hukuku başta olmak üzere Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı ihtilaflarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü, uzlaşma, suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibine ilişkin hizmetleri sunmaktayız.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

AİLE HUKUKU

Aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Aile hukukuna ilişkin olan bu hizmetler, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuyu ilişkin danışmanlık, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul yatırımlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca gayrimenkulün yatırımlarına ilişkin olarak, gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması, bu işlemlere ilişkin sözleşmeleri düzenlenmesi, gayrimenkullere bağlı aynı hakları tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayri-menkullerin ve gayrimenkullere bağlı ayni hakların değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

İŞ HUKUKU

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sona erdirilmesi, toplu sözleşmeler sürecinde hukuki destek verilmesi, üst düzey yöneticilere yönelik anlaşmalı fesih süreçlerinin yönetilmesi, yasal değişiklikler ışığında gerekli güncelleme ve bilgilendirmenin yapılması gibi birçok konuda hizmet vermekteyiz.
Müvekkillerinin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm hukuki konularda çözüm odaklı çalışmakta; ayrıca İnsan Kaynakları, Finans ve Yöneticileri için iş hukuk eğitimi verip alt yapı tesis ederek düzenli periyotlarla kurum içi hukuk denetimleri yapmaktayız.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

BORÇLAR HUKUKU

Sözleşmeler, sözleşmelerin ademi ifasından doğan davalar, sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı, kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalarda hizmet vermekteyiz.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

TİCARET HUKUKU

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri, şirketlerin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve uygulamada gerekli olabilecek belgelerin hazırlanması, ana sözleşmelerinin oluşturulması, şirketlerin faaliyetleri ve idaresi sırasında karşılaşılan hukuki soru ve sorunlar hakkında hukuki yardım, rapor ve bilgi notları hazırlanması, kurumsal yönetim alanına hukuki danışmanlık, kurumsal yönetim uyum raporlarının hazırlanması, her türlü ticari ihtilaflar, genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan ihraç davalarının takibi, ortaklar arası ihtilafların dava dışı çözüm yolları hususunda hukuki destek, tasfiye ve iflas ertelemesi davalarının takibi alanlarında hizmet verilmesi, franchise, bayilik, acente, lisans, distribütörlük, gizlilik, danışmanlık, aracılık, iş, üretim, reklam, barter, ithalat, nakliye, kredi, finansal kiralama, rehin, kefalet, sulh, ortak girişim (joint venture), ariyet, alım-satım, gayrimenkul devri, kira, araç kiralama, yönetim, inşaat, hisse devri, pay sahipleri sözleşmeleri ve benzeri tüm sözleşme ve ek belgelerin hazırlanması gibi çok geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

MİRAS HUKUKU

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar, vasiyetname, mirastan feragat, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, vasiyetnamenin tanıma ve tenkisi davaları, mirastan çıkarma (ıskat) davaları, veraset ve intikal işlemleri, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları hususunda hizmet vermekteyiz.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

SİGORTA HUKUKU

Genel danışmanlık hizmetinin yanı sıra, Kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta brokerları ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması ve bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında müvekkillerimize gerekli her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Bizimle İletişime Geçin

Tüm soru ve problemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Memnuniyet duyarız.

İLETİŞİM